به گزارش خبرگزاری برنا ؛ محمدمهدی مروج الشریعه روز شنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان جنوبی  گفت : تاثیرگذاری سایر اعتبارات قابل توزیع در استان ها اعم از اعتبارات ملی، ملی استانی شده و سایر 28 درصد است.

وی تصریح کرد: بالغ بر 70 درصد از تاثیرگذاری در توسعه استان ها مربوط به سرمایه گذاری بخش خصوصی است.

مقام عالی دولت در استان، موتور محرکه توسعه استان ها و مناطق را حمایت از بخش خصوصی و فعالان اقتصادی دانست و گفت: یکی از مهمترین اقداماتی که از سوی مجلس شورای اسلامی صورت گرفت پیش بینی اعتبارات مربوط به کمک های فنی و اعتباری است که موجب شد استانداران بتوانند در بسیاری از زمینه ها تصمیمات مناسبی از حیث توسعه ای بگیرند.

وی به مدل های مختلف توزیع اعتبار در استان ها اشاره کرد و افزود: این مدل ها براساس شاخص های استان ها در حوزه های مختلف متفاوت است اما می تواند زیرشاخص های موردی را در خصوص اختصاص اعتبار مورد توجه قرار داد.

مروج الشریعه در نظر گرفتن ردیف اعتباری برای ارتقای شاخص های اقتصادی استان را مورد تاکید قرار داد و گفت: برغم پیگیری هایی که صورت گرفت اعتبارات این ردیف که تنها منبع قابل توجه برای توسعه استان ها است برای سال 97 کاسته شده است.

وی با بیان اینکه نمایندگان مجلس نقش مهمی در افزایش این اعتبارات دارند تاکید کرد: باید از همه ظرفیت های استان بخصوص نمیاندگان مجلس شورای اسلامی برای افزایش این اعتبار در بودجه سال 98 اقدام و پیگیری جدی صورت گیرد.

استاندار خراسان جنوبی تصریح کرد: شاه کلید توسعه استان افزایش اعتبارات ارتقای شاخص های اقتصادی استان هاست.

بنابر این گزارش در این نشست اعتبارات موضوع قانون استفاده متوازن از امکانات کشور در سال 97، اعتبارات ارتقای شاخص های توسعه اقتصادی استان در سال جاری، اعتبارات موضوع 27 صدم درصد مالیات بر ارزش افزوده استان در سال 97 و مصوبات کارگروه امور زیربنایی و شهرسازی استان به تصویب اعضای شورای برنامه ریزی و توسعه استان رسید.