به گزارش خبرگزاری برنا ؛ قادر کریمی در رابطه با دستگیری عاملان فروش سوالات آزمون به دانشجویان گفت: کارآگاهان مبارز با جرایم اقتصادی پلیس آگاهی خراسان رضوی در پی اعلام شکایت نماینده حقوقی یک دانشگاه در مشهد تحقیقات گسترده خود را آغاز و زن و مردی که به نوعی با این مرکز آموزشی در ارتباط بوده و متهم به افشاء و فروش سوالات آزمون به چند دانشجو بودند را شناسایی و دستگیر کردند. 

وی افزود: تحقیقات در این باره ادامه دارد.