به گزارش خبرگزاری برنا ؛ سید محسن موسوی ضمن تایید این خبر اظهار داشت: دو عضو شورای اسلامی روستای شهید دانش روز گذشته توسط عوامل انتظامی دستگیر شدند.

موسوی ادامه داد: این دو عضو شورا ظاهرا یک سری زمین در محدوده روستای نامبرده وجود داشته که این زمین ها متعلق به بنیاد مسکن بوده که این افراد به نیت درآمد‌زایی و عمران و آبادانی برای روستا بعضی از این زمین‌ها را قطعه‌بندی کرده و فروخته‌اند.

وی گفت: به همین دلیل بازرسی کل استان به موضوع ورود پیدا کرد. احتمال می‌رود که بنیاد مسکن شاکی باشد چرا که این افراد اجازه تصرف این زمین ها را نداشته‌اند.