به گزارش برنا از اراک، مسعود رضایی افزود: این منابع مالی در قالب چهار هزار فقره تسهیلات برای احیای بیش از 9 هزار هکتار از باغات انار شهرستان ساوه پرداخت شده است.
وی ادامه داد: سرمازدگی سال های گذشته به 13 هزار هکتار از باغات انار شهرستان ساوه به عنوان بزرگترین مرکز تولید این محصول خسارت وارد کرده و 700 میلیارد ریال برای احیای این باغ ها اختصاص یافته است.
مدیر امور شعب بانک کشاورزی استان مرکزی یادآور شد: 311 هزار تن گندم مازاد بر نیاز کشاورزان استان به ارزش چهار هزار و 80 میلیارد ریال خریداری شده است.
رضایی گفت: 2 هزار و 57 میلیارد ریال معادل 50 درصد از مطالبات کشاورزان گندمکار استان مرکزی پرداخت شده است.
وی ادامه داد: امسال سه تن کلزا به ارزش 80 میلیارد ریال به صورت تضمینی از کشاورزان استان مرکزی خریداری شده و 100 درصد مطالبات کلزاکاران نیز پرداخت شده است.