به گزارش برنا از اراک، سرهنگ «احمدرضا چگینی» افزود: این میزان مواد مخدر در چهار عملیات جداگانه در شهرستان های تفرش، خمین و کمیجان به دست آمده است.
وی بیان کرد: چهار توزیع کننده مخدر گل نیز در جریان این عملیات ها دستگیر و با تشکیل پرونده تحویل مقام های قضایی شدند.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر فرماندهی انتظامی استان مرکزی ادامه داد: مبارزه با انواع مخدرها یکی از مطالبات مهم مردم از پلیس است که با جدیت شبانه روزی دنبال می شود و در این راستا طرح های مختلفی تعریف شده است.
سرهنگ چگینی عنوان کرد: افزایش همکاری و تعامل بیشتر مردم با پلیس مبارزه با مواد مخدر در کسب توفیقات بیشتر در امر مبارزه با این معضل، نقش موثری دارد که باید مورد توجه جدی قرار گیرد.