به گزارش برنا از اراک، «مجید آنجفی» در حاشیه بازید از گلخانه های محلات افزود: این میزان تسهیلات برای اجرای 282 طرح اشتغال پایدار روستایی پرداخت شده است.
وی اظهارداشت: کشاورزی، دامپروی، ساخت گلخانه، پرورش زنبور عسل و طیور از جمله طرح هایی هستند که مشمول دریافت تسهیلات روستایی شدند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: تاکنون 960 طرح کشاورزی برای دریافت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی با تصویب در کارگروه ها به بانک های عامل معرفی شده است.
آنجفی بیان کرد: 45 درصد اعتبارات استان مرکزی در بخش اشتغال پایدار روستای معادل یک هزار و 20 میلیارد ریال به بخش کشاورزی اختصاص یافته است.
به گفته رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی طرح های معرفی شده به بانک های عامل، سه برابر سهمیه تکلیفی است که این مهم، حکایت از پویایی اقتصادی در بخش کشاورزی دارد.
آنجفی افزود: تسهیلات اشتغال پایدار روستایی با هدف ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی با کارمزد چهار درصد در مناطق مرزی و عشایری، 6 درصد در مناطق روستایی و با کارمزد 10 درصد در شهرهای زیر 20 هزار نفر در اختیار متقاضیان قرار می گیرد.
آنجفی افزود: پرداخت تسهیلات اشتغال پایدار روستایی سبب رونق اشتغال در روستاها و کاهش مهاجرت جمعیت روستایی به شهرها می شود.
وی در ارتباط با توانمندی استان مرکزی در تولید گل و گیاه زینتی نیز گفت: این استان در تولید گل های شاخه بریده رتبه دوم کشور را دارد.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی گفت: پارسال در حوزه صادرات گل و گیاه زینتی،10 میلیون دلار عاید بهره برداران این حوزه شد.
آنجفی اظهارداشت: 45 درصد از میزان صادرات گل و گیاهان زینتی کشور به محلات اختصاص دارد و این شهرستان دومین تولید کننده گل و گیاه کشور است.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان مرکزی افزود: وجود پژوهشکده ملی گل و گیاهان زینتی در محلات، تولید و تکثیر گونه های مختلف گل های شاخه بریده، گیاهان آپارتمانی و نیز تولید و صادرات انحصاری بید قرمز از ظرفیت های ارزشمند این شهرستان است.

خبرنگار: سمیرا فشکی