به گزارش خبرگزاری برنا ؛  متاسفانه راز سر به مهر تولد فرزندان نابینا در روستای چهار برج اسفراین هنوز کشف نشده است .