به گزارش برنا، اکبر بهنام جو در جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر اردبیل افزود: دستیابی به توسعه پایدار و جامعه توانمند در گرو کاهش آمار اعتیاد است و همگانی و اجتماعی کردن مبارزه با مواد مخدر ضرورتی انکار ناپذیر است.

وی با بیان اینکه گروه ‌ها و سازمان ‌های مردم نهاد در حوزه مبارزه با مواد مخدر نقش بسزایی دارند، گفت: باید همه تشکل ها و دستگاه ها به صورت هدفمند برای همگانی کردن مقابله با مواد مخدر و کاهش آمار اعتیاد در جامعه تلاش کنند.

او اظهار داشت: فعالیت مستمر و مداوم سازمان های مردم نهاد در کنار دستگاه های اجرایی برای رسیدن به اهداف مورد نظر یک ضرورت است.

بهنام جو با اشاره به اینکه در بحث اعتیاد استان اردبیل نیز مانند سایر استان ها وضعیت مطلوبی ندارد، گفت: انتظار می رود همه دستگاه های اجرایی همانند یک سازمان مردم نهاد در زمینه مبارزه با مواد مخدر عمل کنند و عملکرد دستگاه ها در این رابطه ارزیابی و رتبه بندی خواهد شد.

استاندار اردبیل ساماندهی معتادان را ضروری خواند و گفت: بزودی بازدیدی از کمپ های ترک اعتیاد انجام گرفته و مشکلات موجود هم بررسی و برای رفع آن تصمیم گیری خواهد شد.