به گزارش خبرگزاری برناازلرستان؛قلاونددر نشست هماهنگی و توسعه مهارت آموزی نیروهای مسلح اظهارکرد: مهارت آموزی نیروهای مسلح ارزش عبادی و سیاسی دارد و از فرامین مقام معظم رهبری (مدظله) می باشد که به دلایل مختلف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی اتخاذ شده است و ما باید در اجرای فرامین ایشان تمام تلاش خود را بکار گیریم.

او افزود: سربازان ما نیروی جوان و ذخیره های آتیه مملکت ما هستند و مهارت آموزی به آنان در طول دوران خدمت سربازی منجر به توانمند شدن آنان خواهد شد تا پس از گذراندن این دوران با بکارگیری مهارت کسب شده بتوانند نقش خود را در جامعه ایفا کرده و به عنوان قشری مولد در فرصتهای شغلی موجود مشغول به کار شوند.

قلاوند با اشاره به متفاوت بودن شرایط سربازان نیروهای مسلح با سایر کارآموزانی که فارغ از مسائل دیگر در کارگاههای آموزشی فنی و حرفه ای حضور می یابند، تصریح کرد: با توجه به اینکه نیروهای نظامی و انتظامی وظایف سنگینی را بر عهده دارند ، ما نگاه خاص و اقتضایی به امر مهارت آموزی سربازان داریم و در برنامه های آموزشی آنان انعطاف لازم را بکار خواهیم برد.

به گفته او در این راستا از افراد توانمند نیروهای مسلح به عنوان مربیان پایور در مهارت آموزی به سربازان استفاده خواهد شد و ظرف مدت کوتاهی تأیید صلاحیت مربیگری آنان انجام می پذیرد.

قلاوند گفت: مرکز آموزش فنی و حرفه ای شهرستان رومشکان بزودی تأسیس خواهد شد و آموزش سربازان وظیفه در این مرکز نیز انجام خواهد گرفت و همچنین از کارگاههای مستقر در نیروهای مسلح مانند آشپزخانه ها، آرایشگاهها و … که دارای شرایط و امکانات آموزشی می باشند، در جهت سهولت شرکت سربازان در دوره های آموزشی و همانند آموزش در محیط واقعی کار استفاده خواهیم کرد.

او یادآورشد: مکاتبه ای با سازمان انجام خواهیم داد تا در صورت امکان آزمونهای هماهنگ نیروهای مسلح بصورت استانی برنامه ریزی شود و شاهد حضور حداکثری سربازان در این آزمونها باشیم.

قلاوند خاطر نشان کرد: ما در فرآیند آموزشهای فنی و حرفه ای افراد را توانمند می سازیم تا به زندگی خود کیفیت بخشند و حداکثر بهره برداری از عمرشان را بعمل آورند و برای افراد توانمند در نیروهای مسلح آزمونهای ادواری را درنظر گرفته ایم که با شرکت در آزمونهای مرتبط با تواناییشان ، مهارتهای آنان مورد ارزیابی قرار گرفته و در صورت قبولی در آزمون گواهینامه مهارت اعطاء خواهد شد.