به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛روز یکشنبه در مراسمی با حضور  در این مراسم فرشادقائم مقام و نصیری مدیر کل خیرین معاونت اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، علی رستمیان نماینده ی مردم سلسله و دلفان در مجلس شورای اسلامی،امام جمعه نورآباد،رئیس و معاون اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی لرستان، فرمانداردلفان و سایر مسئولین دستگاههای اجرایی شهرستان دلفان و همچنین جمعی از خیرین  بیمارستان ۲۰۰تختخوابی خیرساز فردوس دلفان  کلنگ زنی شد.

جعفر طولابی فرماندار دلفان در این مراسم ضمن ارائه اطلاعاتی از وضعیت جمعیتی،توپوگرافی و فرهنگی شهرستان دلفان برضرورت ساخت  این بیمارستان خیرساز در مساحت۱۰هکتار تاکیدکرد.

اوهمچنین راه اندازی اورژانس هوایی را به خصوص در فصل سرما یک ضرورت دانسته و به عنوان یک انتظار تلقی کرد.