به گزارش برنا آذربایجان غربی، پیمان آرامون سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار در خصوص این بازدید و تصمیمات اتخاذ شده گفت:برای تحویل پروژه به شرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران به عنوان بهره بردار مقدمات و الزاماتی نیاز است که در این بازدید ضمن بررسی آخرین وضعیت ایستگاه راه آهن ارومیه و مسیر خط آهن تا ایستگاه مهاباد، شرایط پروژه برای تحویل نیز بررسی شد.

وی افزود:در ادامه همچنین در خصوص مشکل تردد ساکنان روستاهای اطراف ایستگاه نیز مقرر شد جاده موجود تا تکمیل راه جایگزین برای تردد روستائیان حفظ شود و شرکت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل کشور نیز متعهد شد تا ۲۰ روز آینده جاده در دست احداث را آسفالت کند.

سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار در ادامه گفت: همچنین مقرر شد پیش از آغازعملیات ساخت سیستم سوزن ریل در ایستگاه برای حفط ایمنی ، تردد روستائیان از جاده موجود قطع و شرکت زیرساخت راه جایگزینی را احداث کند.