به گزارش برنا، عباس خطیبی در بازدید از عملیات اجرایی طرح راه آهن اردبیل ، افزود: روند اجرای این طرح مطلوب بوده و جزو معدود طرح های ریلی کشور است که مورد توجه قرار گرفته است.

وی اضافه کرد: با تامین مالی طرح ، پیمانکاران و مشاوران فعال شده اند و با توجه به هدف گذاری انجام یافته عملیات زیرسازی آن در نیمه اول سال 98 به پایان می رسد.

به گفته وی ، هم اکنون مناقصه عملیات اجرایی سه ایستگاه راه آهن اردبیل انجام شده و هفته آینده پیمانکار مربوطه انتخاب می شود.

خطیبی گفت: زیر سازی 100 کیلومتر این طرح از سمت اردبیل تقریبا راحت است و قرار شده زیرسازی 50 کیلومتر از آن در مرحله اول اجرایی و افتتاح شود.

او با بیان اینکه بخش زیرسازی راه آهن اردبیل پیشرو و مقدم است ، اظهار داشت: در 6 ماه آینده روند اجرایی طرح دچار تحول خواهد شد.