به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، فرزادفتاحی اظهار کرد: امروز از ۴ شهرستان تایباد، فریمان، باخرز و تربت جام بازدید داشتیم و اخرین فعالیت‌های ورزشی و همچنین سرانه ورزشی این ۴ شهرستان را از نزدیک بررسی کردیم.

وی افزود: بازدید از مناطق مختلف استان با سرعت و جدیت بالایی پیگیری خواهد شد تا هرچه سریعتر آخرین ظرفیت‌ها و نیاز‌های شهرستان‌های مختلف در حوزه ورزش و جوانان را بشناسیم.

فتاحی خاطرنشان کرد: ۳۰ مکان ورزشی در این ۴ شهرستان مورد بررسی قرار گرفت. ،پروژه‌های ورزشی بهره برداری شده و شرایط فعلی آن‌ها و پروژه‌های در خال ساخت و نیمه تمام و پیگیری ساخت آن‌ها از اهداف بازدید‌های امروز بود. خوشبختانه در این ۴ شهرستان با دیدار‌هایی که با کارکنان اداره هر ۴ شهرستان و اهالی ورزش داشتیم به خوبی در جریان آخرین فعالیت‌ها و همچنین کمبود‌ها برای بررسی بیشتر قرار گرفتیم.

مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی تصریح کرد: برخی پروژه‌های نیمه تمام در این ۴ شهرستان وجود دارد که روند کندی در پیشرفت دارند و یا حتی متوقف شده‌اند اما قطعا با اطلاعاتی که امروز به دست آوردیم تکمیل آن‌ها به صورت جدی از محل اعتبارات استانی و ملی پیگیری می‌شود.

وی ادامه داد: در بازدید از شهرستان‌ها قطعا وضعیت فعالیت‌های هیئت‌های ورزشی شهرستان‌ها شیوه استفاده آن‌ها از اماکن و همچنین نیاز‌هایشان را مورد بررسی قرار خواهیم داد تا بتوانیم شرایط بهتری را برای آن‌ها مهیا کنیم. ما رد بخری شهرستان‌ها با کمبود نیرو مواجه هستیم که باید به عنوان یک اولویت این موضوع را پیگیری کنیم.

فتاحی تاکید کرد: در این بازدید‌ها متوجه شدیم که ادارات ورزش و جوانان ما باید توجه بیشتری به حوزه جوانان داشته باشند اما مشکلی اصلی در این قسمت کمبود نیرو است ولی می‌توان از ظرفیت‌های سمن‌ها و پارلمان مشورتی جوانان استان در این حوزه استفاده کرد.