خبرگزاری برنا؛ برایم سخت است از آنان که ندیده‌ام سخن بگویم از آنان که افتخاری در دل تاریخ‌اند، باید که پلی زنم از درونم به معنای انسانیت.

من از شهیدان فقط شنیده ام، حرف های من تازگی نخواهد داشت ولی روح می گیرد از پر و بال این شهیدان اگر سرتاپای وجودم بلرزد از یادآوری نام‌شان سزاست چرا که ره بی انتهای شهادت، مردانی بزرگ می‌طلبد و این عزیزان برایم مظهر واقعی اخلاصند. پس به شکرانه این رشادت‌ها و برای احترام به ساحت مطهرشان در هر قدم خویش برای روح بلندشان صلوات خواهم فرستاد.

photo_2018-10-09_14-31-26 (2)