به گزارش برنا از اراک، «محمد صادق زهدی» افزود: 155 هزار نفر در روستاها، مناطق عشایری و شهرهای زیر 20 هزار نفر استان مرکزی واجد شرایط بهره مندی خدمات صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان هستند که تاکنون 33 درصد آنان زیر چتر خدمات بیمه ای این صندوق قرار گرفته اند.
وی ادامه داد: استان مرکزی با جذب و پوشش بیمه ای این کشاورزان مشمول رتبه نخست را در این شاخص در کشور به خود اختصاص داده است.
سرپرست صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان استان مرکزی ادامه داد:صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان با اداره فرش سازمان صنعت، معدن و تجارت کشور تفاهم نامه منعقد کرده است و بر اساس آن قالیبافانی که فاقد بیمه پایه هستند می توانند از خدمات بیمه ای این صندوق بهره مند شوند.
زهدی خاطر نشان کرد: ساکنان روستایی و عشایری، شهرهای زیر 20 هزار نفر، قالیبافان، مهندسان نظام منابع طبیعی و کشاورزی، مهندسان دامپزشکی، رانندگان حمل و نقل جاده ای بار و مسافر از جمله مخاطبان و جامعه هدف بیمه اجتماعی کشاورازن است.
وی ادامه داد: جمعیت بین 18 تا 50 سال این مناطق می توانند سالانه با پرداخت 2 میلیون و 400 تا پنج هزار و 400 ریال از خدمات این بیمه بهره مند شوند.
سرپرست صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان استان مرکزی گفت: ناآشنایی کشاورزان با مزایای بیمه کشاورزان از جمله مشکلات و کم رغبتی استفاده این قشر از خدمات بیمه اجتماعی است و می طلبد که با فرهنگ سازی زمینه حضور و بهره مندی شمار بیشتری از جمعیت مشمول فراهم آید.