به گزارش خبرگزاری برنا صبح پنجشنبه مراسم افتتاح ساختمان دیوان محاسبات البرز در حضور دکتر عادل آذر، دکترمحمدعلی نجفی، سردار عزیز اکبریان و دکتر محمود بهمنی برگزار شد.

این ساختمان در ۴طبقه با ۸ میلیارد تومان اعتبار در شهرک اداری کرج ساخته شد.