به گزارش خبرگزاری برناازلرستان؛ حامد امیری صبح امروز با ثبت حد نصاب ۱۱/۳۲ ضمن کسب مدال طلای پرتاب وزنه مردان در مسابقات پارآسیایی ،رکورد بازیهای آسیایی را نیز بهبود و رکورد دار جهان شد.

پیش از این عارف بهاروند با ثبت حد نصاب ۱۲/۵۷ ضمن کسب مدال طلا موفق به شکستن رکورد بازی ها شد.

فرزاد سپهوند دیگر لرستانی حاضردر این رقابتها نیز با ثبت حد نصاب ۵۴/۶۱ ضمن کسب مدال طلا رکرد جهان را نیز جابجا کرد.

همچنین سجاد محمدیان نیز لحظاتی قبل با رکورد شکنی طلای پرتاب را ازآن خود کرد.

مدیرکل ورزش و جوانان لرستان کسب این افتخار بزرگ برای ورزش لرستان را به جامعه ورزش و جوان کشور خصوصا لرهای با غیرت تبریک گفت.