به گزارش برنا،مهین فرهادی‌زاده ظهر امروز در مجمع انتخاباتی هیأت ورزش‌های بیماران خاص و پیوند اعضای استان اردبیل  اظهار داشت: در سراسر جهان به منظور حمایت از قشر خاص جامعه و توجه به دغدغه‌های به حق آنان، حمایت‌های مستمر و ویژه‌ای در نظر گرفته می‌شود و مردم نیز در تمامی شرایط پشتیبان واقعی آنان هستند.

دبیر فدراسیون ورزش‌های بیماران خاص و پیوند اعضا تصریح کرد: در برگزاری مسابقات و رویدادهای ورزشی بیماران خاص و پیوند اعضا، تنها بُعد قهرمانی و کسب مدال مطرح نبوده بلکه فرهنگسازی برای اهدای عضو، افزایش آموزش‌ها و آشنایی آحاد مردم با این گروه از جامعه، توجه به اهدای خون و افزایش نشاط و اعتماد به نفس در گروه‌های خاص جامعه نشانه گرفته می‌شود.

دبیر فدراسیون ورزش‌های بیماران خاص و پیوند اعضا گفت: فرهنگ‌سازی برای اهدای عضو نیز یک ضرورت مهم جامعه است چرا که بسیاری از افراد بیمار به دلیل نرسیدن عضو اهدایی می‌میرند و به همین دلیل نیاز است در این زمینه آموزش‌ها و آشنایی آحاد مردم با این گروه از جامعه مبنای کار قرار گیرد.

فرهادی‌زاده تصریح کرد: بسترهای لازم برای حمایت از بیماران خاص در رشته‌های ورزشی نیز مبنای کار قرار دارد و در این زمینه رشته فوتبال در بین بیماران راه‌اندازی می‌شود که این مسئله رغبت بیماران به ورزش را مضاعف می‌کند و روحیه و اعتماد به نفس در بین آنان ایجاد می‌شود.