به گزارش برنا،بهروز ندایی در جلسه شورای فنی استان ضمن تاکید بر برخی نقص های موجود در طراحی قراردادها ادامه داد: شرکت ها و سازمان های دولتی، باید قراردادهای خود را به طور کامل بررسی کرده و نقاط ضعف آن را احصاء کنند تا در صورت امکان، مشکلات در داخل استان مرتفع شود و در صورت وجود مشکلات بیشتر از طریق وزارت خانه های مربوطه پیگیری های لازم انجام گیرد.

وی گفت: قرارداد هایی که خارج از شرایط عمومی پیمان، در برخی از شرکت های دولتی و متناسب با ضوابط داخلی آن شرکت ها منعقد شده اند، دارای اشکالاتی هستند که باید این مشکلات از طریق مکاتبه با وزارت خانه های مربوطه حل و فصل شود.

ندایی به مشکل حقوق و مزایای کارگران توسط پیمانکاران پرداخت و افزود: پیمانکاران باید همزمان با پرداخت حقوق کارگران، بیمه آنها را نیز به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری در پایان جلسه گفت: تعطیلی پروژه های عمرانی منجر به تعطیل شدن کارگاههای عمرانی و کند شدن مسیر توسعه استان است که با تدابیر مدیریتی در استان و همچنین برخی اقداماتی که از طریق معاونت امور عمرانی وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه در دست اجراست مرتفع خواهد شد.