به گزارش خبرگزاری برناازلرستان؛رخشانی مهر روز پنجشنبه در آیین افتتاح مدرسه 9 کلاسه شبانه‌روزی "شهدای عشایر ذلقی" بخش بشارت ذلقی شهرستان الیگودرز ،اظهارکرد:  هدف ما ساخت مدارس درمناطق دور افتاده در جهت ایجاد عدالت آموزشی و نویددهنده برای کودکان  است  تا با تلاش در راه کسب دانش به درجات عالیه کشوری دست یابند.

اوبا بیان اینکه  30 درصد مدارس کشور فرسوده هستند افزود:  این درصد در استانهایی چون لرستان و سیستان و بلوچستان بیشتر است ، ما امیدواریم با اعتباراتی که در دست داریم بتوانیم مدارس نیمه تمام را به سرانجام برسانیم اما امکان ساماندهی تمام مناطق کشور فعلا مقدور نیست .

رخشانی مهر تصریح کرد: امیدواریم در دوره زمانی کوتاهی مشکل مدارس نیازمند به تخریب و بازسازی حل شود.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس بااشاره به بحث جمع آوری مدارس کپری ،گفت: مدارس کپری را نمی توان جمع آوری کرد کما اینکه در سالهای پیش هم در خصوص جمع آوری این مدارس اقداماتی صورت گرفت  ولیکن به دلیل معماری ویژه این مدارس و تطابقی که با وضعیت اقلیمی مناطق مختلف ایران دارد ما در حال تدوین و برنامه ریزی برای بهینه سازی و استاندارد سازی این مدارس هستیم.