به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد ؛علیرضا رشیدیان در حاشیه سفر وزیر راه و شهرسازی به مشهد افزود: بر اساس مصوبه سفر رئیس جمهور کلنگ احداث این بیمارستان به زمین زده شد و قرار بود این پروژه به صورت تامین هزینه 50 درصد توسط وزارت بهداشت و درمان و 50 درصد دیگر از سوی راه و شهرسازی اجرایی شود .

وی توضیح داد : اما به دلیل اختلاف بر سر اینکه کدامیک تامین مالی اولیه پروژه را انجام دهند کار به تاخیر افتاده بود که وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در سفر اخیر خود تاکید کرد که گره این مشکل را طی هماهنگی با بخش های مربوطه در دانشگاه علوم پزشکی مشهد و راه و شهرسازی باز کنیم .

 وی ادامه داد : بدین منظور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری طی جلسه ای با طرف های ذیربط فرمولی برای این موضوع تهیه و آماده کردند که در این راستا راه و شهرسازی به صورت قانونی متعهد به تامین سهمیه 50 درصد خود با واگذاری زمین و بر اساس صورت وضعیت پیشرفت پروژه شده بود. 

وی تصریح کرد : در سفر وزیر بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به مشهد پیشنهاد شد با استفاده از ظرفیت یکی از پیمانکارانی که به صورت منفی و امانی در استان کار می کنند عملیات ساخت پروژه بر اساس فرمول تعیین شده و تقسیم کار صورت گرفته آغاز شود.

رشیدیان  اظهار کرد : بر این مبنا با ارائه زمین از سوی راه و شهرسازی ،ابعاد زمین و بارگذاری آن مشخص و بنا شد در مرحله اول واگذاری زمین، بخش تجاری زمین که ارزش افزوده بیشتری دارد در اختیار دانشگاه قرار گیرد و با اجرای آن از محل انتفاع آن ،بقیه پروژه اجرایی شود که  کلیات تفاهم نامه هم در جلسه ای آماده شد و مقرر گردید در سفر امروز وزیر راه و شهرسازی به امضای طرفین برسد.

به گفته وی ، قرار بود با انجام 25 درصد کارتوسط پیمانکار  وزارت راه و شهرسازی 50 درصد سهم خود را به صورت زمین تامین نماید.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد : علی رغم صحبت وزیر بهداشت و درمان و تاکید بر حل این مشکل در استان رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد پای کار نیامد و تفاهمنامه ای که قرار بود به امضای مدیر کل راه و شهرسازی استان ،رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد ، معاون عمرانی استانداری و معاون وزیر راه و شهرسازی می رسید ،معطل ماند  در حالی که با انجام این توافق گره این پروژه باز می شد و اثرات و ثمرات آن برای مردم بویژه حاشیه شهر مشهد محسوس می بود.

 رشیدیان ابراز امیدواری کرد : این اقدام رئیس دانشگاه علوم پزشکی مشهد عملا ما را از نظر زمانی دچار مشکل پیچیده ای کرد که امیدواریم با تدبیر وزیر بهداشت و درمان و آموزش پزشکی سریعتر حل شود.