به گزارش خبرگزاری برناازلرستان؛ درادامه سومین دوره رقابت های پاراآسیایی جاکارتا "حامدامیری" درپرتاب نیزه کلاسF53/54باثبت رکورد28مترو12سانتیمتردومین مدال طلای خودرا کسب کرد.

امیری قبلا درپرتاب دیسک نشان برنزو درپرتاب وزنه موفق به کسب نشان طلا شده بود.