به گزارش خبرگزاری برناازلرستان؛ در ادامه سومین دوره رقابت های پاراآسیایی جاکارتا فرشته مرادی مقدم  درماد۶ پرتاب وزنه بانوان کلاس F34 با ثبت رکورد 6مترو8 سانتیمتر پس مدال نقره را کسب کرد وپس از ورزشکار چینی برسکوی دوم این مسابقات ایستاد.

"مرادی مقدم" پیش ازاین ‌در پرتاب نیزه به جایگاه ششمی بسنده کرده بود.