به گزارش خبرگزاری برنا ؛ سیدیاسر رایگانی  گفت : ۳۱۹ هزار لیتر نفت سفید توسط گمرک ماهیرود به ظن قاچاق به تعزیرات حکومتی معرفی و در این زمینه پرونده تخلف تشکیل شد.

وی افزود: با احضار مدیرعامل شرکت متخلف به تعزیرات حکومتی پرونده مورد رسیدگی بیشتر قرار گرفت و نهایتاً با عدم ارائه مدارک لازم، تخلف محرز اعلام و متخلف به پرداخت ۱۳ میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت محکوم شد که ۱۰ میلیارد ریال این جریمه توسط اجرای احکام وصول شده است.