به گزارش خبرگزاری برناازلرستان قاسمی  امروز درجمع خبرنگاران،اظهارکرد: در راستای توسعه و رونق گردشگری در استان و پس از انجام مصاحبه حضوری با متقاضیان ایجاد دفاتر مسافرتی، دو فقره پروانه بهره برداری دفتر خدمات مسافرتی در استان صادر شد.

او افزود: این دو مجوز برای ایجاد یک دفتر در شهرستان الیگودرز و بانام کیا گشت ایرانیان و دفتر پرگار گشت زاگرس در شهرستان خرم آباد صادر شده است.

قاسمی تصریح کرد:  با صدور این دو مجوز تعداد دفاتر خدمات مسافرتی در استان به 28 دفتر افزایش یافت.