به گزارش خبرگزاری برنا ؛ محمود رضا وفایی گفت: این در حالی است که در گذشته صادرات میگو این استان با برند سایر استان ها به ویژه جنوب انجام می شد.

وی گفت: با دریافت این مجوز از سازمان دامپزشکی، میگو فرآوری شده استان گلستان با کمترین هزینه به کشورهای اروپایی صادر می شود.

وی اضافه کرد: صادرات میگو گرم به مقدار 50 کیلوگرم به کشور اسپانیا برای نخستین بار از گلستان برنامه ریزی شده است که این اقدام راه باز شدن صادرات این محصول را به کشورهای اروپایی تسهیل می کند.

به گفته وفایی پیش از این، کد صادرات مستقیم میگو برای واحدهای فرآوری میگو استان گلستان به کشورهای چین و امارات صادر شده بود.

وی با اشاره به این که پرورش میگو در استان در نیمه نخست امسال انجام و برداشت آن تا اواخر آبان ادامه می یابد ، گفت: پیش بینی می شود امسال صادرات دو تا سه تن میگو فرآوری شده از استان گلستان به طور مستقیم به کشور اسپانیا صورت گیرد.