به گزارش خبرگزاری برنا، علی اصغر کمالی زاده پیش از این در معاونت برنامه ریزی شهرداری کرج حضور داشت. 
 
کمالی زاده سابقه معاونت فنی عمرانی شهرداری کرج و مدیریت منطقه را نیز در کارنامه کاری خود دارد.
 
وی بعد از اصغر نصیری، مجید سریزدی، محمدرضا احمدی نژاد و سیروس شفقی پنجمین گزینه معرفی شده اعضای شورای اسلامی شهر کرج برای تصدی شهرداری کرج است.
در این جلسه با اکثریت ۱۳ رای اصغر کمالی تا معرفی شهردار عهده دار سرپرست شهرداری کرج شد.