به گزارش برنا از اراک، سید علی آقازاده در گفتگو با برنا در پاسخ با این سوال که در برخی از خبرگزاری ها با نقل از شما بیان شده بود که هیچ کدام از پنج گزینه فراکسیون امید برای تصدی شهرداری اراک، صلاحیت احراز را ندارند، توضیح داد: به شدت تکذیب می کنم من چنین صحبتی نکرده ام. اگر خبرگزاری یا نشریه ای  مطلبی را به نقل از بنده درباره هدم صلاحیت گزینه های فراکسیون امید برای تصدی شهرداری اراک درج کرده کرده باشد تکذیبیه می زنیم.

وی افزود: من عنوان کرده ام که در بین این پنج گزینه که لیست امید ارائه کرده و سه گزینه ای که سه عضو دیگر شورا ارائه کردند افرادی هستند که هم صلاحیت شهرداری را دارند و هم احراز قانونی می شوند.

استاندار مرکزی ادامه داد: در میان این ۸ گزینه افراد ذی صلاح وجود دارند و بنده هنوز بررسی دقیقی بر روی هیچ کدام از گزینه ها نداشته ام.

آقازاده در ادامه ضمن تاکید بر اینکه شورا در انتخاب شهردار آزاد است، گفت: بنابراین نه من و نه هیچ مقام دیگری نمی توانیم در این موضوع دخالت کنیم. اگر شورا نظر بنده را بخواهد نظر مشورتی ارائه خواهم داد اما دستوری نخواهد بود.

وی عنوان کرد: هر چند که بارها نظرات مشورتی را به شورا داده ایم و این مجموعه تعامل خوبی با استانداری دارد.

استاندار مرکزی در پاسخ به این سوال که یک زن مسئولیت اداره شهرداری اراک را عهده دار شود، گفت: بطورکلی از بکارگیری بانوان در مناصب همیشه استقبال کرده ام و شورای شهر هم می توانست  گزینه های زن بیشتری برای شهرداری معرفی کند.

آقازاده خاطرنشان کرد: در هر صورت ما به عنوان مجموعه دولت دکتر روحانی از مدیران زن حمایت می کنیم و در مورد بحث شهرداری هم امیدوار بودیم شوراگزینه های بانوی بیشتری را مطرح می کرد.