به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛در جریان مسابقه دو صحرا نوردی در شهرستان رومشکان ورزشکار قهرمان این دوره مرام و منش پهلوانی خود را ثابت کرد.

در این مسابقات که سامان کاظمی در رده سنی بزرگسالان شرکت کرده بود به مقام اول رسید  و در یک حرکت جوانمردانه جایزه نقدی خود را به نفرات بعدی تقسیم کرد.

سامان کاظمی در حمایت از ورزشکاران محروم گفت:استعدادهای خوب و قهرمانان استثنایی در مناطق دور افتاده کشور وجود داردکه اگر مورد حمایت قرار گیرند شکوفا می شوند.

درهمین راستا هیئت دوومیدانی استان جهت تقویت ورزشکاران با مرام و پهلوان صفت و اخلاق مدار مراسم تجلیل از این ورزشکاران را انجام خواهد داد که باعث الگوسازی ورزشکاران دیگر باشد و همچنین باعث حمایت و برنامه ریزی هیئت به مناطق کمتر توجه شده استان می باشد.

 برگزاری این چنین مسابقاتی در مناطق محروم باعث ایجاد انگیزه در ورزشکاران  آن‌منطقه خواهد شد

هیئت دوومیدانی استان لرستان،حرکت جوانمردانه و پهلوان منشی سامان کاظمی را که الگویی برای همه ورزشکاران می باشد به جامعه ورزشی استان  و خانواده ایشان تبریک عرض می نماید.