به گزارش برنا آذربایجان غربی، مصطفوی در آیین معارفه سرپرست اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان  غربی اظهلر کرد:  تغییر و تحول در پست های مدریریتی امری طبیعی و در راستای توسعه و پیشرفت سازمان است.

وی با اشاره به سیاست ها و برنامه های دولت تدبیر و امید ادامه داد: یکی از سیاست های مهم دولت تدبیر و امید استفاده از جوانان و بانوان در پست های مدیریتی است و ما وظیفه داریم در این راستا تلاش کنیم.

وی با اشاره به توانمندیهای بانوان در عرصه های مختلف ادامه داد: انتصاب دو بخشدار زن و دو معاون فرماندار و انتصاب تعدادی از بانواد در پست های مدریتی در آینده نزدیک که در لیست تغییرات مدیریتی استان قرار دارند در این راستا است.

وی همچنین یادآور شد،  نباید در سیستم مدیریتی، همکاران را تضعیف کرد بلکه باید زمینه ارتقای آنان را در دستگاه فراهم نمود.

در این جلسه محمدی مدیر کل آموزش و پروش استان به عنوان سرپرست اداره کل نوسازی توسعه و تجهیز مدارس آذربایجان غربی معرفی شد.