به گزارش برنا، در پایانمسابقات ژیمناستیک هنری قهرمانی جوانان کشور که با شرکت 20 تیم در سنندج جریان داشت، تیم اردبیل با کسب امتیاز ۲۰۵/۶ بر سکوی قهرمانی ایستاد و تیم های کردستان و آذربایجان شرقی به ترتیب با ۲۰۴/۹ و ۲۰۴/۸ در رده های دوم و سوم قرار گرفتند.

در بخش قهرمان قهرمانان، امید آینه بند از خوزستان با امتیاز ۷۵/۴ بر سکوی قهرمانی ایستاد. فردین عطایی از آذربایجان شرقی و مهدیار سلمانی از تهران به ترتیب با امتیاز ۷۲/۲ و ۷۱/۲ مقام های دوم و سوم را بدست آوردند.

در بخش انفرادی مسابقات هم این نتایج بدست آمد:

حرکات زمینی:

۱- امید آینه بند از خوزستان ۱۳/۲

2- آریز محمودبیگی از کردستان ۱۲/۷

3- مهرداد دولتشاه از لرستان ۱۲/۷

پرش خرک:

۱- امید آینه بند از خوزستان ۱۳/۶

۲- امیر حسین حسین زاده از خراسان رضوی ۱۱/۸۷۵

۳- مهرداد قدیمی از خراسان شمالی ۱۱/۸۵

پارالل:

1- یاسین مهدی زاده از مازندران ۱۲/۳

2- مهدیار سلمانی از تهران ۱۲/۲

3- مرتضی غفاری از آذربایجان شرقی ۱۱/۹

بارفیکس:

1- مهرداد دولتشاه از لرستان ۱۱/۹

2- عرفان جهاندیده از اردبیل ۱۱/۸

3- فردین عطایی از آذربایجان شرقی ۱۱/۸

خرک حلقه:

۱- عرفان ذوالقدر از قزوین ۱۲/۲

۲- آرمین کاظمی از کردستان ۱۲

3- آریز محمودبیگی و کاوان نورالهی هر دو از کردستان با ۱۱/۸ (مشترک)

دارحلقه:

۱- مهرداد قدیمی از خراسان شمالی ۱۲/۹

۲- فردین عطایی از آذربایجان شرقی ۱۲/۷

۳- رضا دارابی مقدم از قزوین ۱۲/۷