به گزارش برنا،ستاد سامان دهی امور جوانان شهرستان کوثر با محوریت تصمیم گیری در خصوص ماده ٤ قانون تسهیل ازدواج جوانان توسط اداره ورزش و جوانان و با حضور فرماندار این شهرستان تشکیل جلسه داد.

وحید کنعانی فرماندار کوثر دراین جلسه اظهار داشت: مسئله شناسی و تسهیل امور جوانان تکلیف جدی دستگاه ها و نهادهای متولی است و در شرایط و فرصت های مطلوب باید از قابلیت جوانان به نحو احسن بهره گرفته شود.

وی گفت: اشتغال و مسکن دو مقوله و مولفه مهم در ازدواج جوانان است که دولت در این زمینه ها با ارائه بسته های حمایتی گام‌های مهمی برداشته است.

کنعانی با بیان اینکه جلسات ستاد ساماندهی امور جوانان دارای نتایجی باشد گفت: جلسات باید به صورت کاربردی و با دستور کار مشخص برگزار شود تا در این زمینه خروجی داشته باشیم و بتوانیم به بخشی از نیازهای جوانان رسیدگی کنیم.

رئیس ستادساماندهی جوانان شهرستان کوثربا اشاره به اینکه تشکلهای غیر دولتی می توانند بازویی توانمند برای مدیران باشند ادامه داد: بخشداران باهمکاری دهیاران اشتغال وشور و نشاط را با استفاده ازامکانات موجود به روستاها ببرند.

وی با اشاره به اهمیت جوانان در توسعه و ترقی جامعه گفت: آینده ی اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی یک جامعه بستگی به ظرفیت جوانان آن جامعه دارد.

فرماندارشهرستان کوثرادامه داد: بخش اعظمی از مشکلات ما عدم شناخت مدیران و دستگاههای عضو از نیازها وظرفیت های جوانان است .

کنعانی گفت:درجهت تلاش برای تسهیل ازدواج جوانان سالن های ورزشی شهرستان برای جشن های عروسی دراختیار زوجهای جوان قرار می گیرد.

وی در پایان افزایش نشاط اجتماعی و مشارکت جوانان در حوزه های مختلف را کلید توسعه همه جانبه کشور خواند که باید بیش از پیش به آن توجه گردد.

همچنین میرمرسلی رئیس اداره ورزش و جوانان و دبیر ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان کوثر در ادامه این جلسه از جوانان به عنوان ارزشمندترین و بهترین سرمایه های جامعه نام برد و در این خصوص گفت: اداره ورزش و جوانان کوثر با توجه به اهمیت موضوع برنامه های ویژه ای را در راستای ساماندهی امور جوانان پیش بینی کرده است.