به گزارش خبرگزاری برنا و به نقل از وبدا، دکتر افشین استوار، اسامی روزهای هفته ملی دیابت (۱۹ تا ۲۵ آبان ۱۳۹۷) با شعار دیابت و خانواده (The Family and Diabetes) را به شرح زیر اعلام کرد:

 شنبه ۱۹ آبان/ دیابت، رسانه و خانواده        
 
یکشنبه ۲۰ آبان/ دیابت، آموزش و خانواده     
 
دو شنبه ۲۱ آبان/ دیابت، تغذیه و خانواده       
 
سه شنبه ۲۲ آبان/ دیابت، سازمان های مردم نهاد و خانواده    
 
چهارشنبه ۲۳ آبان/ دیابت، غربالگری و خانواده
 
پنجشنبه ۲۴ آبان/ دیابت، مشارکت های محلی و خانواده        
 
جمعه ۲۵ آبان/ دیابت، فعالیت بدنی و خانواده