به گزارش خبرگزاری برنا ؛ اقبال عباسی یکشنبه شب در کارگروه تخصصی اشتغال تاکید کرد: کلیات سند راهبردی اشتغال و سرمایه گذاری استان آماده شده و مسئولان اجرایی موظفند حداکثر تا 2 هفته دیگر میزان تعهد ایجاد اشتغال خود را براساس این سند مشخص و نسبت به اظهار نظر در خصوص تایید یا اصلاح آن اقدام کنند.

وی همچنین به برخی مدیران در خصوص چگونگی روند تهیه سند راهبردی اشتغال و سرمایه گذاری استان دستورهای لازم را صادر و تصریح کرد: دستگاهی که قرار است بیشترین شغل را ایجاد کند، باید در این زمینه کارها را با سرعت اجرایی کند.

عباسی یادآور شد: مدیران دستگاه های اجرایی مرتبط با تهیه سند راهبردی اشتغال و سرمایه گذاری چهارمحال و بختیاری باید دنبال مشاور این طرح می رفتند و سهم اشتغالزایی خود را پیگیری می کردند.

استاندار چهارمحال و بختیاری اظهار داشت: پس از تصویب این سند، مدیران موظفند نسبت به تحقق میزان تعهد ایجاد اشتغال مرتبط با حوزه خود اقدام کنند.

وی گفت: براساس سند راهبردی اشتغال و سرمایه گذاری چهارمحال و بختیاری باید در طول برنامه ششم توسعه از سال 1396 تا 1400 زمینه ایجاد اشتغال برای 50 هزار نفر با 100 هزار میلیارد ریال محقق شود.

عباسی تاکید کرد: از این تعداد تاکنون برای 15 هزار نفر با 20 هزار میلیارد ریال اشتغالزایی شده است.

وی افزود: پیش بینی هزینه 80 هزار میلیارد ریالی باقیمانده برای ایجاد اشتغال 35 هزار نفر دیگر تا سال 1400 با نوسانات بازار ارز و اقتصاد کنونی کشور بسیار ناچیز است.

استاندار چهارمحال و بختیاری تصریح کرد: رئیس و کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان در نشست های جداگانه با مدیران دستگاه های اجرایی و مشاوران طرح پس از مشخص شدن سهم واقعی ادارات در ایجاد اشتغال نسبت به گرفتن تعهدهای لازم از مدیران اقدام کنند.

وی یادآور شد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی میزان ایجاد اشتغال و نیاز مالی آن را برای هر دستگاه اجرایی در استان مشخص و پس از تفاهم نسبت به پیگیری اقدام لازم را انجام دهد.

عباسی اظهار داشت: پس از 2 هفته بررسی کارشناسی و رفع اشکالات احتمالی در سند راهبردی اشتغال و سرمایه گذاری نسبت به تصویب آن در کارگروه تخصصی اشتغال استان اقدام می شود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی چهارمحال و بختیاری نیز گفت: برای تهیه سند راهبردی اشتغال و سرمایه گذاری استان از توان یک گروه مشاور علمی قوی در قالب بخش خصوصی استفاده شده است.

طهمورث الیاسی بختیاری تاکید کرد: در این طرح سهم ایجاد اشتغال هر دستگاه اجرایی و هزینه مالی مورد نیاز آن پیش بینی و مشخص شده است.

وی افزود: با تصویب و اجرای این سند، وضعیت اشتغالزایی، کاهش نرخ بیکاری و رونق اقتصادی استان متحول می شود.