به گزارش برنا آذربایجان غربی ، محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی با صدور حکمی منصور میرزایی را به سمت مدیرکل حراست استانداری منصوب کرد.

در این حکم آمده است :

جناب آقای منصور میرزایی نظر به مراتب تعهد و تجارب به موجب این حکم ، جنابعالی را به سمت مدیر کل حراست استانداری منصوب می نمایم .

امید است در سایه توجهات خداوند متعال و بهره گیری از تمام ظرفیت ها در انجام وظایف محوله در راستای تحقق اهداف نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران و سیاست ها و برنامه های دولت تدبیر و امید موفق و موید باشید .

محمدمهدی شهریاری

استاندار آذربایجان غربی