به گزارش برنا از اراک، «عبدالله محمودی» اظهار کرد: 101 هکتار از اراضی این شهرستان در سال زراعی جاری دانه روغنی کلزا کشت شد.

وی افزود: سطح پیش بینی شده در این شهرستان برای کاشت کلزا 120 هکتار بود که به دلیل تاخیر در برداشت های محصولات کشت بهاره و کم آبی وضعیت موجود حفظ شد. 

محمودی اظهارداشت: میانگین تولید این محصول در هر هکتار 2 و نیم تن است که پیش بینی می شود 260 تن دانه روغنی کلزا از مزارع این شهرستان سال آینده برداشت شود. 

وی بیان کرد: برای کاشت این محصول 800 کیلوگرم بذر ارقام پر محصول و مقاوم به ریزش از نوع نپتون و ماراتون خارجی بین کشاورزان توزیع شد. 

وی گفت: بیش از 90 درصد از سطح کشت شده کلزا در این شهرستان مجهز به آبیاری نوین به ویژه تیپ است. 

مدیر جهاد کشاورزی محلات یادآور شد: 205 تن دانه روغنی کلزا سال زراعی گذشته در این شهرستان تولید شد که محصول برداشت شده به قیمت هر کیلوگرم 28 هزار ریال به نرخ تضمینی از کشاورزان خریداری شد. 

مدیر جهاد کشاورزی محلات گفت: دانه کلزا حاوی 40 تا 45 درصد روغن، 17 تا 26 درصد پروتئین و کنجاله آن حاوی 50 درصد پروتئین است. 

محمودی بیان کرد: این گیاه می تواند درتناوب با زراعت گندم و جو قرار گرفته و از تراکم بیماری ها، آفات و علف های هرز بکاهد. 

وی افزود: کلزا سریعتر از غلات در زمین پوسیده می شود و سبب افزایش مواد آلی و بهبود حاصلخیزی خاک است.