به گزارش برنا از اراک ، مجید موزونی درباره تاسیس خانه گفتمان شهر گفت: به منظورفراهم نمودن مشارکت بیشتر شهروندان در توسعه و بازآفرینی شهری و تحقق سیاست جامع و یکپارچه برای حل مشکلات شهرهای استان با راه اندازی خانه گفتمان شهرگام بنیادین ،مفید و موثری برداشته خواهد شد ،بطوریکه با فراهم شدن بستر مناسب برای توسعه شبکه همکاری و ساخت نهاد اجتماعی ،گفتمان سازی و ظرفیت سازی در شهر میتواند برکات زیادی در برداشته باشد زیرا شهر به عنوان یک سازمان اجتماعی است، و گفتگو در باب شهرو رفع مشکلات آن نیازمند حضور همه گروه های اجتماعی است 

وی گفت : این اقدام در راستای اهداف کلی سند ملی بهسازی، نوسازی و توانمندسازی بافت های فرسوده و ناکارآمد شهری (سند ملی بازآفرینی شهری پایدار) تحت عنوان «ارتقای فرهنگ شهروندی مشارکت و همکاری نهادهای محلی» و بر مبنای اصول راهنمای این سند که بر «رویکرد مشارکتی و تقاضا محور» و نیز حضور حداکثری مردم تأکید می ورزد، مطرح می شود. 

موزونی افزود : خانه گفتمان شهر، با توجه به شرایط خاص هر شهر، امکان برآوردن اهداف خاصی را فراهم می کند. همواره مهمترین اهداف هرخانه عبارت است از : ایجاد یک نهاد اجتماعی- به منظور فراهم آوردن زمینه گفتمان هم افزا میان گروه های مختلف مردمی ، اندیشمندان، پژوهشگران، انجمن های علمی و تخصصی، نهادهای مدنی، دولت و نهادها و سازمان های عمومی، ایجاد فضای نقد ونظر برای طرح دغدغه های و مسائل شهری عمومی ، بهره مندی از مشارکت گروه های مردمی در تصمیم سازی های شهری، تلاش برای ارتقای سطح آگاهی ها و سواد شهری ، کیفیت زندگی شهری و حقوق شهروندی است 

سرپرست معاونت بازآفرینی شهری و مسکن اداره کل راه و شهرسازی استان مرکزی افزود: در همین راستا مکاتباتی با مدیران شهری شهرهای بزرگ استان انجام شده است و منتظر اعلام همکاری آنها هستیم همچنین به اتفاق نمایندگان شهرداری اراک از مکانهای مناسب برای این فعالیت اجتماعی بازدید بعمل آمد و چندین گزینه که واجد شرایط خانه گفتمان شهر بودن انتخاب گردید و مقرر شد پس از طی مراحل قانونی و اخذ مجوزات لازم از شورای اسلامی شهر و هماهنگی با سازمان بازآفرینی شهری کشور نسبت به تدوین اساسنامه اقدام و نهایتا نهاد مردمی که بتواند عهده دار نگهداری خانه مزبور باشد معرفی خواهد شد.