به گزارش خبرگزاری برناازلرستان؛اعتمادیان با اشاره به دومین دیدار  با رییس   فدراسیون بوکس با بیان اینکه در طی این چند ماه اخیر  اتحاد و همدلی خوبی بین همه هیئت ها و جامعه بوکس لرستان حاکم است  ،اظهار کرد: لرستان دارای پتانسیل خوبی  در زمینه بوکس است  و به موازات آن هدفمان این است که این استان را  سوای ارتقاء  جایگاه بوکس در کشور به عنوان یکی از پایگاه های آموزشی بوکس کشور تبدیل کنیم.

او افزود: در این زمینه خواستار حمایت های فدراسیون و اداره ورزش و جوانان  لرستان هستیم .

اعتمادیان تصریح کرد: هیئت  بوکس لرستان در طی این چند ماه اخیر با کمک هیت های بوکس شهرستانها که همیشه کمک و یار و یاور هیت استان بوده اند مسابقات و کلاس های آموزشی را برگزار کند تا از گردونه رقابت ها جا نماند.