به گزارش خبرگزاری برنا؛ یک فرد کورکودیل که در یکی از رستوران های فردیس بصورت غیر مجاز نگهداری می شد توسط مامورین یگان حفاظت محیط زیست توقیف و ضبط و تحویل مرکز بازپروری حیات وحش پارک پردیسان گردید.

در سالهای گذشته مدیریت رستوران با اخذ مجوز از محیط زیست در بخشی از مجموعه پذیرایی خود محلی برای نگهداری تعدادی از پرندگان دایر کرده بود اما بر اساس گزارش بازدید بازرسین محیط زیست مشخص گردید نامبرده فراتراز مجوز صادره ، در محل موصوف اقدام به نگهداری  کروکودیل نیز می نماید که با توجه به غیر قانونی بودن فعالیت وی، گونه موصوف ضبط و تحویل مرکز تیمار و بازپروری پردیسان شد  این ممنوعیت شامل تمامی گونه های بومی و غیر بومی می شود و در صورت مشاهده و اطلاع نسبت به توقیف و اقدام قضایی اقدام خواهد شد.