به گزارش خبرگزاری برنا؛ در متن این ابلاغ آمده است:

با استناد به آیین نامه هیات های ورزشی و بر اساس بند ۸ ماده یازده آیین نامه مذکور و بنا بر تعهد، سوابق و تجربه جنابعالی و پیشنهاد ریاست محترم هیات به موجب این ابلاغ به عنوان دبیر  هیات ورزش های سه گانه استان منصوب می شوید.

امید است با استعانت از خداوند متعال و بهره گیری از ظرفیت های موجود تحت نظر رییس محترم هیات در انجام مسولیت محوله موفق و منشاء خدمات ارزنده ای در ورزش های سه گانه استان باشید.

امیر غفرانی 

مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز