به گزارش خبرگزاری برنا از بابل؛ معارفه رئیس هیات تیراندازی بسیج سپاه ناحیه بابل برگزار شد و حسین دوستی به‌عنوان سرپرست هیات تیراندازی بسیج شهرستان بابل معرفی شد و از زحمات سرهنگ قاسم باباجانیان قدردانی شد.

در این جلسه که با حضور رضا محسنی، رئیس هیات تیراندازی بسیج استان، سرهنگ قلیزاده، جانشین مرکز تربیت بدنی سپاه استان، کمیل علی اکبری، مدیر مرکز تربیت بدنی سپاه ناحیه بابل، سرهنگ جلیلیان، رئیس شورای راهبردی و سیاستگزاری هیات تیراندازی بسیج استان، استاد علی دوستی، رئیس کمیته اهداف پروازی و فنی هیات تیراندازی بسیج استان برگزار شد، ضمن قدردانی از زحمات باباجانیان، حسین دوستی، به‌عنوان سرپرست هیات تیراندازی بسیج بابل معرفی و حکم خود را توسط فرماندهی سپاه ناحیه بابل دریافت کرد.