سعید مصطفوی وند ملی پوش سابق تیم ملی والیبال و بازیکن تیم پیام مشهد در مورد جنجال های ایجاد شده در دیدار لیگ برتر در ارومیه گفت: با اینکه می دانستیم بازی سنگینی خواهد بود ولی به خوبی توانستیم بازی را مدیریت کنیم ولی اشتباهات مکرر داوری باعث این اتفاقات شد.

وی ادامه داد: همه دیدند اشتباهات داور و قطعیت نداشتن وی در تصمیماتش، جنجال پایان بازی را رقم زد.

وی اظهار کرد: وقتی ویدئوچک در سالن نبود، نباید داور به دوربین ضبط بازی استناد می کرد زیرا تصمیمش از قبل اعلام شده بود و این اتفاق، نقض قانون است.

بازیکن تیم پیام مشهد ادامه داد: سازمان لیگ باید داوران بهتری برای دیدارها انتخاب کند تا این مشکلات ایجاد نشود.