به گزارش خبرگزاری برناازلرستان؛کمیته  دارت  هیات  انجمن های ورزشی استان لرستان   رقابت های انتخابی تیم دارترهای  لرستان جهت حضور در مسابقات  قهرمانی  کشور را در خانه دارت شهید ولی الله نادمی خرم آباد برگزار کرد.

این رقابت ها در 2 بخش آقایان و بانوان برگزار شد که در بخش آقایان به ترتیب آقای سلمان شهبازپور (نفر اول)  امیر بیرانوند(نفر دوم) و آقایان نبی اله  مرادی و فرهاد گودرزی مشترکا مقام سوم را کسب کردند و به عنوان نفرات تیم  منتخب آقایان استان ، انتخاب شدند.

همچنین در بخش بانوان نیز خانم افسر شامخی(نفر اول )  خانم آذر ولی پور (نفر دوم) و خانم ها مهسا سرلک و مریم محمودی مشترکا مقام سوم را کسب کردند و به عنوان نفرات تیم منتخب بانوان استان جهت اعزام به مسابقات کشوری، انتخاب شدند.