به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، جلسه کمیسیون اصلی ماده ۵ وزارت ورزش و جوانان به منظور تسهیل و تسریع در صدور مجوز تاسیس و احداث باشگاه های ورزشی در جهت توسعه ورزش و همچنین رونق کسب و کار با حضور افشین داوری مدیرکل دفتر توسعه ورزش حرفه ای و امور باشگاه ها، برگزار شد.

در این جلسه، موارد زیر به تصویب رسید:

ابلاغ دستورالعمل ایمنی پیست های اسکی و مسابقات سراسر کشور

رعایت حریم فاصله ۵۰۰ متر بین دو باشگاه در یک منطقه در صورتی که باشگاه دار مالک باشد الزامی است.

در صورتی که رشته ورزشی مورد فعالیت در دو باشگاه به لحاظ سخت افزاری و فنی متفاوت باشد، رعایت حریم ۵۰۰ متری الزامی نیست.

در صورت رضایت باشگاه دار اولیه (مالک)، اگر رشته ورزشی کاملاً مشابه باشد، رعایت حریم ۵۰۰ متری الزامی نیست.

در صورت فعالیت چند باشگاه در یک منطقه که همه مستاجر باشند، رعایت حریم ۵۰۰ متری الزامی نیست.