به گزارش برنا، کارگاه آموزشی روند اخذ شناسه ملی سازمانهای مردم نهاد از اداره ثبت شرکتها با حضور دبیران و اعضا سازمانهای مردم نهاد اداره کل ورزش و جوانان درمحل سالن جلسه شیخ صفی الدین اردبیلی استانداری به مدرسی رضوان باقلاچی مسئول دبیرخانه هیات نظارت بر سازمانهای مردم نهاد استان اردبیل و کارشناس مشارکتهای اجتماعی برگزار شد.

در این کارگاه به سمن ها  روند ثبت در سامانه ثبت شرکتها آموزش داده شد.طبق توافق صورت گرفته استعلامات در روند ثبت شرکت به صورت رایگان خواهد بود.

در راستای عملکرد تخصصی سمن ها و نیز عدم فعالیت غیر انتفاعی مقرر شد دبیران سمن ها با هماهنگی معاونت فرهنگی و امور جوانان نسبت به اخذ شناسه ملی اقدام نمایند.
تاکنون ۶۳ سازمان مردم نهاد مجوز فعالیت خود را از اداره کل ورزش و جوانان استان اردبیل دریافت کرده اند.