به گزارش خبرگزاری برنا؛ محمدعلی نجفی با حضور در محل احداث ساختمان اداره کل بازرسی استان، روند تکمیل این پروژه را مورد بازدید قرار داد و تدابیر لازم برای تسریع در بهره برداری این امکان اتخاذ شد.

ساختمان اداره کل بازرسی استان، در زمینی به مساحت 1500 مترمربع و با زیربنای 4504 مترمربع در 3 فاز و شش طبقه در شهرک اداری کرج در حال احداث است.