به گزارش خبرگزاری برنا؛ کیانفر وریج کاظمی با اعلام این خبر گفت:  برداشت گردو از شهریور ماه در سطح 1180 هکتار از باغات بارور استان البرز آغاز و تا پایان آبان ماه ادامه دارد. وپیش بینی می شود میزان 2950  تن محصول گردو از سطح باغات استان برداشت شود.

مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان البرز توصیه نمود، جهت احداث باغ های جدید  از نهال های پیوندی با ارقام دیرگل چندلر، فرنور ، فرانکت ، هارتلی ، لارا و غیره به جهت زودبارده بودن، تراکم کشت بالاتر از نهال های بذری و سهولت در برداشت محصول به دلیل جثه کوچکتر استفاده شود.

کیانفر وریج کاظمی ، استفاده از روش های نوین آبیاری ، مدیریت صحیح کف باغ ، مکانیزه نمودن باغات را از برنامه های آتی این مدیریت اعلام کرد.