به گزارش خبرگزاری برنا ؛ احمد همتی گفت : قانون منع به کارگیری بازنشستگان در دوره قبل مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که مجلس دهم برخی از استثناها را از قانون قبلی برداشت.

وی با اشاره به قانون بانک اطلاعات مدیران، بیان کرد: دولت موظف به اجرایی کردن این قانون است و مدیران را باید طبق قانون موجود دسته بندی کند.

همتی تصریح کرد: دسته بندی مدیران طبق قانون بانک اطلاعاتی، امتیاز دهی و شناسایی آن ها از وظایف دولت جمهوری اسلامی است.

رئیس مجمع نمایندگان استان سمنان اضافه کرد: ایجاد بانک اطلاعاتی مدیران یک تکلیف قانونی در کل کشور است که در استقرار نظام شایستگی، استفاده مناسب از سرمایه های انسانی و آگاهی از ظرفیت ها و استعدادهای مدیران سازنده و مثمر ثمر است.

وی ابراز داشت: انتخاب و انتصاب مدیران در کشور طبق روند علمی، کارشناسی و حساب شده نیست بلکه عوامل متعددی غیر از مسایل تخصصی، بر تعیین و نصب مدیران کشوری دخیل است.

همتی به عوامل تاثیرگذار و مداخله گر در انتصاب و انتخاب مدیران کشوری اشاره و خاطر نشان کرد: رابطه و ضابطه مداری و باند بازی های موجود در کشور بعضا یکی از عوامل در انتخاب مدیران کشوری است.

نماینده مردم شهرستان های سمنان، مهدیشهر و سرخه در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: انتخاب های غیرکارشناسی و غیر تخصصی مدیران در سال های مختلف در کشور باعث عدم به کارگیری نیروهای جوان نخبه، متخصص و کارآمد ایران اسلامی در حوزه های مختلف اجرایی و حاکمیتی شده است.

وی با اشاره به اهداف سازنده قانون بانک اطلاعاتی مدیران، تاکید کرد: هدف از تصویب قانون بانک اطلاعاتی مدیران مجاب کردن دولت در به کارگیری نیروهای جوان، جدید، خلاق و به روز تر در مسائل اجرایی است.

رئیس مجمع نمایندگان استان سمنان نسبت به ضرورت اجرایی شدن قانون بانک اطلاعاتی مدیران تاکید کرد و افزود: چرخه معیوب در انتخاب و انتصاب مدیران حرفه ای در کشور باید برطرف شود که با اجرایی شدن این قانون میسر است.