به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، سعید صالح با قدردانی از مشارکت مسئولانه جوانان استان برای فعالیت در چارچوب‌های قانونی به‌وجود ۴۴۰ پرونده تقاضای تأسیس سمن در این حوزه اشاره کرد و گفت: باید با برنامه‌ریزی و تسهیل فرآیندها و کاهش زمان آن، این شور و انگیزه بالای جوانان برای اثرگذاری و ایفای نقش در حوزه‌های مختلف جامعه با درایت و کاردانی مدیریت شود.

وی با بیان اینکه وزارت کشور، با اعتماد به سمن‌های جوانان، پروژه‌های مختلفی را به دست با کفایت آنان سپرده است، از عقد قرارداد استانداری با ۲ سمن جوانان در حوزه برگزاری کاروان‌های امید و نشاط در شهرستان‌ها و برنامه تحکیم بنیان خانواده خبر داد و افزود: باید در همین مسیر، سایر دستگاه‌های اجرایی نیز با معرفی ظرفیت‌های قابل واگذاری به بخش غیردولتی به‌ویژه تشکل های مردم نهاد جوانان به حیات آنان غنا ببخشند و در مسیر تعالی و پویایی آنها سهیم شوند.

مدیرکل دفتر امور اجتماعی و فرهنگی استانداری، بر کیفی سازی سمن‌های جوانان در چارچوب راهبردهای ۱۰ گانه برای اثرگذاری در تمامی لایه‌های جغرافیایی، موضوعی، قشری، شبکه سازی تخصصی و توانمندسازی و نظیر آنها تاکید و تصریح کرد: هر جا که به جوانان ،اعتماد شده است ،آنان بیشتر اثربخشی و بهره وری را داشته‌اند و بیشترین خروجی‌ها بدست آمده است.