به گزارش برنا آذربایجان غربی، عزیز امانی با اشاره به سخنان اخیر یکی از نمایندگان آذربایجان شرقی در زمینه تبدیل اراضی ملی به اراضی کشاورزی در این استان، بیان کرد:  این موضوع  بایستی از اداره کل منابع طبیعی پیگیری شود و جهاد کشاورزی هیچ توصیه ای به کشاورزان در جهت توسعه اراضی زراعی و باغی در زمین های منابع ملی و یا منابع طبیعی  نکرده است.

وی با تاکید بر اینکه جهاد کشاورزی همواره مخالف توسعه اراضی کشاورزی به صورت ابی  در زیر حوضه دریاچه ارومیه بوده، بیان کرد: ۹۰ هزار هکتار از وسعت ۱۱۲ هزار هکتاری اراضی باغی استان در زیر حوضه دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی است.

امانی گفت: هر هکتار از باغ های موجود در زیر حوضه دریاچه ارومیه ۱۲ هزار مترمکعب آب مصرف می کند و جایگزینی گونه های کم آب بر به جای گونه های پر آب در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه سنجد، بادام و زعفران برای کشت جایگزین مناسب بوده و با آب و هوای مناطق مختلف استان سازگار است، افزود: باغداران نیز می توانند از کشت جایگزین در این زمینه و حمایت های سازمان جهاد کشاورزی بهره مند شوند.

مدیر زراعت جهاد کشاورزی آذربایجان غربی نیز گفت: میزان اراضی زراعی آبی در حوضه دریاچه ارومیه در ۹ شهرستان ۱۷۰ هزار هکتار بوده که در این اراضی مصرف آب بسته به نوع محصول متفاوت است.

علی عیدی بیان کرد: فعلا مجوزی برای توسعه اراضی زراعی در این زیر حوضه صادر نشده است.